Weryfikacja zwiększa bezpieczeństwo w sieci transakcyjnej mDeal. Polega ona na:

Etap 1.

Podanie danych osobowych:

- Numer dokumentu tożsamości

- Imię oraz Nazwisko

- Adres zamieszkania/zameldowania (ulica, nr. domu, nr. mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)

- Numer telefonu

Etap 2.

Załączenie:

- Zdjęcie/Skan pierwszej strony dokumentu - awers (dowodu osobistego lub paszportu)

- Zdjęcie/Skan drugiej strony dokumentu - rewers (dowodu osobistego lub paszportu)

- Zdjęcie typu selfie z dokumentem tożsamości

Etap 3.

Dokonanie przelewu weryfikacyjnego w celu potwierdzenia tożsamości


Serwis mDeal zachęca użytkowników do poddania się weryfikacji w celu zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa . Weryfikacja zapewnia więcej informacji o osobach, z którymi przeprowadzasz transakcje, co pozwala podejmować bardziej świadome decyzje.

Niezweryfikowani użytkownicy nie mogą wypłacać pieniądze z mDeal.

Uwaga: Weryfikacja w systemie nie jest gwarancją standardu działalności biznesowej. Oceniając poszczególnych użytkowników systemu, zawsze należy brać pod uwagę inne czynniki, w tym czas użytkowania systemu (dara rejestracji) i opinie o użytkowniku (jeśli są dostępne).