Bezpieczna transakcja mDeal to nowoczesna usługa typu "escrow". Zabezpiecza ona środki finansowe w transakcjach pomiędzy sprzedającym a kupującym, co jest szczególnie ważne tam, gdzie strony nie mają do siebie zaufania i chcą ograniczyć ryzyko. Dzięki temu strony mają gwarancję, że umowa między nimi zostanie zrealizowana na czas i zgodnie z ustalonymi warunkami. Z nami zabezpieczysz każdą, nawet najbardziej złożoną transakcję.

Jak przebiega transakcja?

1. Strony ustalają warunki transakcji (bezpośrednio przez mDeal lub podpisując umowę)

2. Kupujący produkty bądź usługi wpłaca środki, po czym są one blokowane przez mDeal, aby uniemożliwić kupującemu oraz sprzedającemu ich wydatkowanie niezgodnie z warunkami określonymi w szczegółach transakcji lub umowie.

3. Po wywiązaniu się sprzedającego ze swoich zobowiązań wszystkie strony transakcji muszą zgodzić się na wypłatę (kupujący potwierdza zakończenie transakcji, wciskając przycisk "zakończ transakcje", sprzedający - wypłacając pieniądze z transakcji) – to zapewnia wszystkim uczestnikom transakcji bezpieczeństwo i kontrolę nad rozliczeniami.


Dla kogo?

Z rachunku escrow może skorzystać każda osoba, która chce zabezpieczyć rozliczenie kontraktu.

To popularne rozwiązanie w takich branżach, jak:

- IT (Freelance, Domeny
 oraz strony www, krypto itp)

- Handel, dystrybucja, import, eksport

- Produkcja dóbr i usług luksusowych, ktore są produkowane  w pojedynczych egzemplarzach na zamówienie, itp

- Budownictwo i nieruchomości


Naprawdę nam zależy, 
żeby twoja transakcja przebiegła pomyślnie!